SQL Accounting & SQL Payroll . Pengurusan perakaunan menjadi lebih mudah apabila menggunakan sistem automasi berkomputer seperti ini.

Sistem perakaunan mesra pengguna ini sangat sesuai digunakan untuk pelbagai jenis perniagaan.

Tidak sekadar menyediakan laporan perakaunan, SQL Accounting juga membantu peniaga menguruskan dokumen perniagaan bermula dari Sebutharga (berkaitan Jualan) dan Pesanan Belian (berkaitan Belian).

Selain itu terdapat juga modul tambahan untuk menguruskan Stok Barangan Jualan.